**מחכות לכולם בבית*** ***משלוח עד הבית חינם בקנייה מעל 350ש"ח***

תקנון האתר

 

 1. כללי
  1. אתר המכירה של ‘תות וניל’ (להלן “האתר”) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית.
  2. האתר מיועד לאפשר משתמשים בו לרכוש מוצרים מחנות המוצרים האינטרנטית תוך קבלת מידע אודותם.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידי הגולש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין תות וניל בעניין זה.
  4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים על ידי הגולש באמצעות האתר מהווה אישור כי קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  5. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.
  6. תות וניל שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש הגולש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם.
  7. במקרה של סתירה בין הכתוב בתקנון זה לבין פרסום אחר (ובכלל זה האתר), יגבר הכתוב בתקנון זה.
  8. הכתוב בתקנון ובאתר מתייחס לזכר ונקבה כאחד. מטעמי נוחות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר.
  9. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
  10. התקנון שונה לאחרונה בחודש אוגוסט שנת 2020.
 1. הגדרות
  1. אתר- בהתאם להגדרתו בסעיף 1.1.
  2. גולש- יחיד המבצע פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד.
  3. יצרן- כל עסק ממנו רוכשים תות וניל את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  4. מזמין- יחיד המבצע רכישה באתר.
  5. מקבל המתנה- יחיד אשר המזמין ציין אותו כיעד למשלוח החבילה שרכש המזמין.
  6. תות וניל- תות וניל ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. בעלי האתר ומנהליו היא שירלי צור.
 1. תנאי שימוש באתר
  1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 , כשיר לבצע פעולות משפטיות, ברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ומספר טלפון פעיל.
  2. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. לא תתאפשר מכירה סיטונאית.
  3. למרות האמור, תות וניל תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות: גולש שהפר תקנון זה; גולש שביצע מעשה בלתי חוקי; גולש שמסר פרטים אישיים כוזבים ; גולש שפגע בתות וניל במעשה או במחדל; גולש שפגע באתר במעשה או במחדל; כרטיס האשראי של הגולש נחסם או הוגבל לשימוש.
  4. עם כניסתך לאתר הנך מצהיר שאתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר.
 1. מדיניות תות וניל
  1. עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי של תות וניל, המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.
  2. כל המחירים כוללים מע”מ. יובהר כי המחירים הינם בתוקף למועד הצגתם, לגבי המלאי הקיים והמוצרים הזמינים מתוכו בלבד.
  3. תות וניל מציעה לרכישה במסגרת אתר האינטרנט את המוצרים לגולשים ורשאית להציע למכירה כל מוצר בכמות כפי שהיא מוצאת לנכון והינה רשאית להוסיף או לגרוע מעת לעת מוצרים כמו גם לשנות את כמותם ומחירם.
  4. ניתן לרכוש מוצרים למשלוח בישראל בלבד.
  5. תות וניל רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.
  6. הזמנות יוצאות במשלוחים בשעות הפעילות של תות וניל אלא אם כן יצוין אחרת.
  7. ככל שפריט שהוזמן בצבע מסויים חסר במלאי, רשאית תות וניל להחליפו באותו הפריט בצבע אחר.
  8. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלים קלים.
  9. תות וניל רשאים בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה.
  10. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת יבחר הגולש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן ליצור קשר טלפוני עימנו כדי למסור את פרטי כרטיס האשראי או לשלם באמצעי אחר אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.
  11. רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה או אישור מתאים במקרה של שימוש באמצעי תשלום אחר.
  12. במידה והגולש בחר לשלם בכרטיס אשראי, בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויות לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.
  13. על הגולש לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני המשלוח. תות וניל לא תישא באחריות לשגיאות שביצע הגולש.
  14. במקרה של חוסר בהירות בפרטים, חוסר במוצר במלאי או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעת תות וניל, שומרת לעצמה תות וניל את הזכות ליצור קשר טלפוני עם הגולש לצורך השלמת ההזמנה. גולש שלא יהא זמין לאחר מספר ניסיונות הזמנתו תבוטל, הודעה על כך תשלח אליו בדוא”ל לפי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
 1. משלוח
  1. שליחות באמצעות שליח מותנת בהזמנת מינימום (לא כולל דמי שליחות) בהתאם למופיע באתר.
  2. המשלוח מתבצע באמצעות חברת שליחויות בשירות שליח עד הבית/ביה”ח.
  3. מועדי האספקה המצויינים באתר מסתמכים על תקנון חברת השליחויות.
  4. חישוב זמני המשלוח והאספקה מתבסס על חישוב לפי ימי עסקים בלבד. מועדי ההאספקה ימנו ממועד אישור סופי של העסקה ע”י חברת האשראי.
  5. ימי עסקים משמעם ימים א’ עד ה’ בשבוע שאינם ערבי חג, חג ושבתון.
  6. תות וניל לא יהיו אחראים לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתם, כגון השבתה או שביתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, מגבלה בטחונית,
  7. גולש אשר המוצר שהזמין ונשלח אליו חזר לתות וניל, בין בשל פרטים שגויים שמסר ובין מאחר שלא שהה במועד ובמקום שתואמו עימו מראש בעת הגעת השליח יקבל הודעה על כך מתות וניל. משלוח חוזר יהא בעלות כספית.
  8. על המקבל  לבדוק את מצב המוצר בתוך זמן סביר מעת קבלתו. במקרה של פגם או חוסר של פריט כלשהו או אי התאמה, יש להודיע מידית לשליח או לתות וניל. הודעה שתישלח תוך זמן שאינו סביר לא תתקבל.
  9. בעת אספקת המוצרים, רשאית תות וניל או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הגולש וכן רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה.
  10. כמו כן, רשאית תות וניל או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר האשראי ו/או אישור קבלת המוצרים.
 1. ביטול עסקה על ידי המזמין
  1. ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
  2. ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה:
   1. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה בהודעה שתינתן לתות וניל בהודעת דוא”ל לכתובת com@gmail.com או בטלפון 054-4477544. בהודעת הביטול יהיה על הגולש ליתן את פרטיו האישיים ואת מלוא פרטי ההזמנה.
   2. ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה  יתאפשר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או החשבונית (לפי המאוחר), למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש  כהגדרתם בסעיף 14 ג 1  לחוק הגנת הצרכן להם ביטול כאמור יתאפשר בתוך 4 חודשים.
   3. ביטול עסקה לאחר יציאת המשלוח מותנה בהחזרת המוצר לתות וניל (ע”י וע”ח הגולש ו/או מקבל המתנה) במצבו כפי שהגולש ו/או מקבל המתנה קיבלו, בצירוף האריזה, ובתנאי שהאריזה לא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש והמוצר לא נפגם.
   4. החזר המוצר יהיה ע”י הגולש ו/או מקבל המתנה באמצעות שליח או במסירה אישית לכתובת משרדי תות וניל המופיעה באתר, ע”ח הגולש.
   5. תות וניל תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
   6. בביטול עסקה טרם יציאת המשלוח תות וניל תשיב לגולש את יתרת כספו עפ”י האופן בו ביצע מלכתחילה התשלום בקיזוז סכומים אותם חב לה, ההחזר יבוצע תוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.
   7. בביטול עסקה לאחר יציאת המשלוח תות וניל תשיב לגולש את יתרת כספו עפ”י האופן בו ביצע מלכתחילה את התשלום בקיזוז סכומים אותם חב לה, ההחזר יבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדי תות וניל.
   8. לא ניתן לבטל עסקאות בהן נרכשו מוצרים מתכלים או ייחודיים כגון בלונים, מוצרים שיוצרו במיוחד לפי הזמנה כדוגמת ברכה עם הטבעת כיתוב וכו’.
  3. ביטול עקב פגם ו/או אי התאמה:
   1. גולש ו/או מקבל המתנה שמבקש לבטל את המוצר עקב פגם או אי התאמה יתן לתות וניל הודעת ביטול בסמוך לאחר שהבחין לראשונה בפגם או באי ההתאמה (ור’ לעיל חובת בדיקת המוצר בתוך זמן סביר מקבלתו) ויפרט במסגרתה את פרטיו האישיים, את מלוא פרטי ההזמנה ואת הפגם או אי ההתאמה שהתגלו במוצר ואשר בעטיים הוא מבקש לבטל את העסקה.
   2. הגולש ו/או מקבל המתנה יפעל בהתאם להוראות תות וניל שיינתנו לו בהמשך להודעת הביטול, לרבות יעמיד את המוצר לרשותה במקום בו הוא נמסר ובזמנים בהם פועלת חברת השליחויות עימה היא קשורה או לחילופין ישלח אותו באמצעות דואר שליחים לתות וניל על חשבונה.
   3. מצאה תות וניל שטענות הגולש לגבי אי ההתאמה או הפגם נכונות, תשיב לו את מלוא התמורה ששילם בעד המוצר (ללא הפחתת דמי ביטול) ו/או תספק לו מוצר חלופי זהה, בהתאם לרצון הגולש. החברה לא תחוב כל חבות נוספת בגין האמור.
  4. לא תתאפשר החלפה על החלפה – מוצר שהוחלף / התקבל בגינו שובר זיכוי לא יוחלף בשנית.
 1. ביטול ע”י תות וניל
  1. תות וניל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר, כולם או חלקם.
  2. מבלי לגרוע מן האמור, תהא תות וניל רשאית לבטל הזמנה באחד מן המקרים כדלקמן: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן סגר או הטלת הגבלות מלאים או חלקיים עקב התפרצות מחלה מדבקת המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הגולש ו/או מימטעמו ו/או צד ג’ כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם הגולש מסר פרטים לא מלאים או נכונים בעת ביצוע ההזמנה; אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את העסקה.
  3. כמו כן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית תות וניל לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך.
  4. הודעה על ביטול עסקה מטעם החברה על פי סעיף זה תימסר לגולש. במקרה של ביטול כאמור, תימנע תות וניל מחיוב כרטיס האשראי של הגולש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר, ככל ששולם.
  5. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה כלפי תות וניל בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה ותות וניל לא תחוב לגולש דבר ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לגולש או לצד שלישי.
 1. אחריות
  1. אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על תות וניל אחריות כלשהי.
  2. תות וניל לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.
  3. תות וניל לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.
 1. קניין רוחני
  1. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי לתות וניל ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה היצרנים שהעניקו לתות וניל הרשאה להשתמש בהם.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תות וניל הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: “המידע המוגן”).
  3. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של תות וניל מראש ובכתב.
  4. חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת תות וניל מראש ובכתב.
 1. אבטחת האתר
  1. הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.
  2. אתר זה מאובטח על ידיי אבטחה מוצפנת. פרטי האשראי מאובטחים בתקן PCI.
  3. יחד עם זאת הפעילות מבוצעת ב”ענן” ומשכך הגולש חשוף לכך שהמידע הנשלח על ידו יהיה חשוף במקרה של חדירה למחשבים או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות אחרות.
 1. המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות
  1. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
  2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד.
  3. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
  4. הגולש מאשר שתילת עוגיות (Cookies) אלה אולם יכול להסיר אותן באמצעות אתרים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה של מכשירו. מובהר כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתפקוד האתר ובחוויית הגולש.
  5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל להלן עיקרי המידע שאנו אוספים:
   • בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
   • לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, כתובת, טלפון וכו’.
  6. על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל, למעט פרטי ת.ז. וכרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר.
  7. מה אנחנו עושים עם המידע
   1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
   2. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי או המשלח) וזאת בכפוף לאמור בסעיף 11.8.
   3. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
   4. במקרה ששלחת או מסרת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת דוא”ל זו לצורך משלוח דוא”ל חוזר וכן לצורך שליחת עידכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי, אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
   5. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
   6. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
   7. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
  8. תות וניל לא יעבירו לצד שלישי את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
    1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
    2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה לתות וניל למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
    3. בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תות וניל;
    4. אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, תות וניל יהיו רשאים להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
 1. המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
  1. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. עם זאת אין אנו יכולים להבטיח לגמרי את האמור לעיל ובשל כך תות וניל לא מתחייבים שמערכותיהם ו/או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  2. תות וניל אינם מתחייבים כי שירותי הדוא”ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, תות וניל לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
 1. יצירת קשר איתנו
  1. לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה אלינו באימייל tutvanil.com@gmail.com
 1. שונות
  1. תות וניל לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לגולש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של תות וניל בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.
  2. במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את תות וניל בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.
  3. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד תות וניל הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.
  4. במקרה הפרה, יהיו תות וניל רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 

 

 

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהלחזרה לחנות
  054-4477544
  | הירשם     אודות | צור קשר | זמני משלוח